Året kort fortalt

TryghedsGruppen er hovedejer af forsikringsselskabet Tryg og står bag TrygFonden. I 2017 styrkede vi trygheden i Danmark, og vi gav vores medlemmer en kontant bonus.

2.042 mio.
DKK
årets resultat før uddelinger.

Hvad går pengene til?

At sikre et stabilt niveau for almennyttige uddelinger via TrygFonden. I 2017 uddelte vi 600 mio. DKK

At udbetale medlemsbonus op til 8% af forsikringspræmierne. I 2017 kunne vi udbetale 707 mio. DKK

Yderligere resultat efter almennyttige uddelinger og bonus, overføres til formuen. For 2017 var det 692 mio. DKK

 

Bonustal fordelt på regioner

707 mio.
DKK
kunne udbetales til medlemmerne.
9% Region
Nordjylland
25% Region
Midtjylland
19% Region
Syddanmark
14% Region
Sjælland
33% Region
Hovedstaden

TrygFondens bevillinger

Støtte til
indsatser
inden for
Sikkerhed
77 mio
DKK.
Støtte til
indsatser
inden for
Sundhed
287 mio
DKK.
600 mio.
DKK
er brugt på indsatser inden for Sikkerhed, Sundhed og Trivsel.
Støtte til
indsatser
inden for
Trivsel
188 mio
DKK.

De resterende 48 mio. kr. dækker udgifter til bl.a. kommunikation, digitale platforme, analyser, tværgående aktiviteter og reviews af forskningsansøgninger.